Hakkında

 

Kültür Hattı

Kültür Hattı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) kültür politikaları çalışmaları kapsamında, Türkiye Avrupa Vakfı’nın proje ortaklığında hayata geçirdiği, Türkiye’de kültür profesyonellerine yönelik, bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Temmuz 2020'de başlayan proje, Temmuz 2022'ye kadar sürecek.

Nasıl Başladı?

Kültür Hattı’nın hikâyesi, 2019'da, Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazanan 9 projeden biri olmasıyla başladı. 60 ülkeden gelen 480 başvuru arasından seçilen Kültür Hattı, Türkiye’den bu fonu alan ilk proje. Fonun temeli ise, Türkiye’nin de taraf olduğu UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’ne dayanıyor. Fon, taraf ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmeyi ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere bu politikaları desteklemeyi amaçlıyor.

Amaçlar ve Faaliyetler

Kültürel ifadelerin çeşitlenmesi için yeni alanlar açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi dahilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür-sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçiriliyor.

Saha Araştırması

Aralık 2020 – Ocak 2021 döneminde kültür-sanat kurumları ve bağımsız kültür profesyonellerine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu anket çalışması ile kültür-sanat alanındaki kurum ve kişilerin eğitim ihtiyaçları raporlandı.

Eğitim Programı

Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılımcılara ihtiyaçları doğrultusunda kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerine yoğunlaşan eğitimler sunulacak. Sivil toplum kuruluşlarında, kamu kurumlarında veya bağımsız girişimlerde çalışan kültür profesyonellerinin yer alacağı eğitimlerin içeriği, akademisyenler ve uzmanlar tarafından tasarlanacak.

Web Sitesi

Kültür Hattı projesi, web sitesi sayesinde sürdürülebilir bir yapıya bürünecek. "Kültür yönetimi" ve "kültür politikaları" üzerine yazılı ve görsel özel kaynaklar burada paylaşılacak.

Sonuç Raporu

Eğitime katılanların katkılarıyla, kültür-sanat alanındaki politika yapıcılara ve yetkililere sunulacak bir sonuç raporu hazırlanacak. Sonuç raporu; kültür politikaları, projenin kapsadığı konulardaki engel ve problemler, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının diyalog ve sivil katılıma yaklaşımları ve mevcut duruma dair bir inceleme sunacak.

UNESCO 2005 KÜLTÜREL İFADELERİN ÇEŞİTLİLİĞİNİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ SÖZLEŞMESİ

İçerik Görsel Açıklaması

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2005 yılında, devletleri kültür-sanatın küresel düzeyde adil bir şekilde yaygınlaşması ve kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunabilmesi için gerekli gördükleri önlemleri almaya teşvik eden Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması Ve Geliştirilmesi Sözleşmesi KİFAÇ'ı kabul etti. Sözleşmenin nihai amacı, devletlerin insan hakları ve temel özgürlükleri referans alan, etkin, şeffaf ve katılımcı kültür yönetimi modelleri uygulamaları için gerekli çerçeveyi sağlamak. Sözleşmede “kültürel ifadeler”; bireylerin, grupların ve toplumların yaratıcılığından kaynaklanan ve kültürel içerik barındıran ifadeler olarak tanımlanıyor.

Dünyada yaratıcı endüstrilerin gelişimi için uluslararası düzeyde atılmış tarihi adımlardan biri kabul edilen bu sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeler arasında, UNESCO’nun kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye de bulunuyor. UNESCO Genel Konferansı’nın 2005 tarihli toplantısında kabul edilen ve 2007’de yürürlüğe giren KİFAÇ sözleşmesi, TBMM’nin Mart 2017’de aldığı kararla Türkiye’de onaylandı.

Sözleşme’nin Türkçe metnine, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun web sitesinden ulaşılabilir.

ULUSLARARASI KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK FONU (IFCD)

 

2005 sözleşmesinde ifade edilen amaçların hayata geçirilebilmesi için sözleşmenin 18. maddesi kapsamında 2010'da, “Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu” (IFCD) adıyla resmi bir fon oluşturuldu. Çoklu bağışçısı bulunan bu fon, gelişmekte olan ülkelerde sözleşmenin uygulama alanlarını ve yaratıcı sektörlerin gelişimini desteklemeyi ve bu kapsamda tasarlanacak projelere kaynak sağlamayı hedefliyor. IFCD, 2010 yılından günümüze kadar kültür politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması, kültür girişimcilerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, kültür endüstrilerinin haritalandırılması ve kültür endüstrisi alanında yeni iş modellerinin oluşturulması gibi çeşitli alanları kapsayan, 58 ülkedeki 114 projeye, 8 milyon doların üstünde destek sağladı. Türkiye, sözleşmeye resmen taraf olduğu 2018'den bu yana, her yıl bir kez başvuruya açılan bu fondan faydalanabiliyor. Kültür Hattı da Türkiye’den bu fondan yararlanan ilk proje olma özelliğini taşıyor.

PROJE ORTAKLARI

                                                                                       
İçerik Görsel Açıklaması

  İçerik Görsel Açıklaması

Kültür Hattı projesi, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları biriminin yürütücülüğünde ve Türkiye Avrupa Vakfı’nın proje ortaklığında gerçekleştiriliyor. 

Proje kapsamında işbirliği yapılan kurumlar arasında, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği de bulunuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu. 1973 yılından bu yana İstanbul’un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV’de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV, ayrıca festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası ortak yapımlar ve Fransa’daki Cité Internationale des Arts sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir sanatçı programının yanı sıra her yıl sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini destekliyor.

İKSV üç temel amacından birini kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. Bu doğrultuda İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları biriminin koordinasyonunda, kültürel hayata erişim ve katılım hakkını odağa alan bir yaklaşımla araştırmalar yürütülüyor ve vakfın yürüttüğü tüm faaliyetlerin veriye dayanan çalışmalarla desteklenmesi sağlanıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları, bu doğrultuda raporlar ve politika metinleri hazırlıyor ve bunları kültür-sanat aktörleri arasında çeşitli etkinlikler yoluyla tartışmaya açıyor, İKSV’nin üç yıllık stratejik planlarını oluşturuyor, İKSV Alt Kat’ta başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yönelik yaratıcı bir etkinlik programı sunuyor ve İKSV’nin farklı birimlerinin bir arada yürüttüğü uluslararası projelerin stratejik planla uyumlu olarak tasarlanması için koordinasyonu sağlıyor.

https://www.iksv.org/tr/kultur-politikalari-calismalari/hakkinda

İKSV, 2018'den beri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu'nun genel kurul üyeleri arasında yer alıyor.

Türkiye Avrupa Vakfı

Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), insanlığın ortak değerlerini, bu çerçevede insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç sayar. Türkiye Avrupa Vakfının temel faaliyetleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi ve bu çerçevede uluslararası, ulusal ve yerel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurmayı ve işbirliği geliştirmeyi içerir. Bu bağlamda TAV, Erasmus+ gençlik değişimi projeleri, sivil toplum diyalogu, katılım ve yerel yönetişim ve kültür-sanat alanlarında projeler geliştirir.

 

Danışma Kurulu

  

Video Açıklaması
M.Cemil Arslan
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı ile Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik ve Politik İşletmecilik Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı’nda tamamlayan Arslan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği ile Belbim AŞ, Bimtaş AŞ ve İstanbul Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2014'ten beri Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.
Video Açıklaması
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Özay Diniz
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi ve Iowa State Üniversitesi’nde “edebiyat öğretmenliği” programında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansını, “halk hikâyeleri ve metinlerarasılık” üzerine yaptığı tez çalışmasıyla tamamladı. Bilkent Üniversitesi’nde 2012 yılında Evliyâ Çelebi üzerine hazırladığı doktora tez çalışması, “Evliyâ Çelebi’nin Acayip ve Garip Dünyası” adıyla Mart 2017’de Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun kültür sektörü çalışmalarında, 2006'dan beri kültür uzmanı olarak yer alıyor; “Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi” de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kültür sözleşmelerinin Türkçe çevirisi ve adaylık dosyalarının hazırlanması süreçlerine destek veriyor. “Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi”nin Paris’te düzenlenen Hükümetlerarası Komite Toplantılarına ve Taraflar Konferanslarına katıldı.
Video Açıklaması
Prof. Dr. Biray Kolluoğlu
Lisans eğitimini 1989'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 1994'te Lancaster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora derecesini ise, 2002'de Amerika Birleşik Devletleri’nde Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. 2004'te Berlin Wissenschaftskolleg’de, 2020'de Viyana Institut für die Wissenschaften wom Menschen’de araştırmacı olarak bulundu. Kolluoğlu’nun ebeveynlik ve eğitim, şehir sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, mekân ve hafıza sosyolojisi alanlarında çalışmaları bulunuyor. İstanbul’da orta sınıfların eğitime yaklaşımları, mekânsal ve sosyal ayrışma dinamiklerinin yanı sıra Doğu Akdeniz liman kentleri ve Türkiye’de sivil toplum hareketleri konularında araştırmalar yürüten Kolluoğlu’nun derlediği Cities of the Mediterranean: From The Ottomans to the Present başlıklı kitabı, Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri olarak Türkçeye çevrildi. Biray Kolluoğlu, New Perspective on Turkey dergisinin de editörlüğünü yürütüyor ve 2002 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.
Video Açıklaması
Emekli Büyükelçi Gürcan Türkoğlu
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 1979’da girdiği TC Dışişleri Bakanlığı’nın iç ve dış teşkilatında çeşitli diplomatik görevler aldı. Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanlığında bulundu. Büyükelçi olarak ise İran, UNESCO ve Filistin nezdinde Türkiye’yi temsil etti. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve UNESCO Dünya Mirası Komitesi Başkanlığı yaptı.
Video Açıklaması
Prof. Dr. Füsun Üstel
Lisans eğitimini 1978’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 1980-1981 yılları arasında Bologna’da Johns Hopkins Üniversitesi’nde yüksek lisans programına devam etti. 1987'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden doktorasını aldı. 1993’te doçent oldu. 2000’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden profesörlüğünü aldı. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde çalıştı. 2017’de emekliye ayrılan Üstel’in Türkiye ve uluslararası sosyal bilim dergilerinde Türkiye tarihi, milliyetçilik, kimlik sorunları ve kültür politikasıyla ilgili makaleleri bulunuyor.