İçerik Görsel Açıklaması

İhtiyaç analizi rapor özeti yayında

Kültürel ifadelerin çeşitlenmesi için yeni alanlar açmayı ve kültür profesyonellerinin bilgi,
beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını hedefleyen Kültür Hattı projesi kapsamında, kültür-
sanat alanında çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması
gerçekleştirildi. Aralık 2020 – Ocak 2021 döneminde Türkiye’nin 68 ilinden 446 kültür-sanat
kurumu ve kültür profesyonelinin katıldığı ihtiyaç analizinin özetini aşağıda görebilirsiniz..

İnfografik için tıklayın.